Translate

7 dec Allsångscafé Skattunge Bystuga

Bo/Leva

I Orsa kommun bor ca 7.000 personer på 12.570.000 kvadratmeter och vi blir gärna fler. Här hittar du både information och inspiration oavsett om du tänker på Orsa som privatperson eller ur ett företagsperspektiv.

Välkommen till Orsa!

Blanketter skola/förskola

Med barnomsorg menas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förskoleverksamheten omfattar barn mellan ett och fem år och yngre barn som av psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Skolbarnomsorgen omfattar barn till och med tolv års ålder som är inskrivna i grundskola eller motsvarande skolform enligt skollagen. Vi erbjuder plats till de barn som stadigvarande vistas i kommunen och som är mantalsskrivna på en adress i Orsa.

Ansökan om barnomsorg får lämnas tidigast fyra månader före önskat startdatum. Vi garanterar en barnomsorgsplats inom ca fyra månader efter inlämnad ansökan. Var därför ute i god tid. Kön är gemensam för hela …

Läs mer