Translate

16 dec Julbord med Putte and the pikes

Bo/Leva

I Orsa kommun bor ca 7.000 personer på 12.570.000 kvadratmeter och vi blir gärna fler. Här hittar du både information och inspiration oavsett om du tänker på Orsa som privatperson eller ur ett företagsperspektiv.

Välkommen till Orsa!

Orsa – Musikkommunen

Är det något Orsa förknippas med är det musik. Det kan vi tacka Orsa spelmän för. Faktum är att deras verksamhet bygger på en rik tradition, i rakt nedstigande led från storspelmännen Blickus och Gössa Anders. Det handlar om nyfikenheten på musik. I Orsa pratar vi inte om genrer. Vi pratar om musik. Ryggraden i musiklivet är förstås vår kommunala musikskola. Men här finns så mycket mer! Välkomna in i Orsamusikens underbara värld!

Orsa kommunala musikskola
Musikskolan i Orsa har ca 300 elever som undervisas antingen enskilt eller i grupp. De allra minsta eleverna återfinns i de s k Suzuki-grupperna

Läs mer