Translate

26 juli Orsayran

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

1-2 sept Hemslöjdens dygn

HEMSLÖJDENS DYGN 1-2 sept
Milan tänds vid Grunubergssågen kl 17.00
Hantverkare i arbete
Musik, kolbullar mm
Arr: Orsa Kolkraft