Translate

23-25 juni Dragway Tallhed

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

11 juli Prova på att vara “gruvarbetarunge”

Barn provar på att vara ´gruvarbetarungar´ Temadag

Plats:  Slipstensmuseet Mässbacken Orsa   Pris : 100 kr.
Barnen provar på att vara ´gruvarbetarungar´

Mycket skratt och massor med nya kunskaper gör temadagen till en fantastisk upplevelse för våra ´gruvarbetarungar´.
Tisdagar 11 juli och 18 juli 2017, kl.14.30.
För barn mellan 6-10 år. Pris 100 kr. Syskonrabatt: 2 barn 150 kr och 3 barn 200 kr. Vi tar ej kort !!
Anmälan senast 3 dagar före
aktuellt datum till: 070 689 14 65
OBS! Begränsat antal platser!