Translate

26 juli Orsayran

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

13 aug Visning av Skvaltkvarnen i Torsmo

Den 13 augusti kl 11.00 kommer skvaltkvarnen i Torsmo att förevisas.

Vi visar då hur man malde mjöl på 1600-talet och framåt. Kvarnen är renoverad

och fungerande. Vi visar också RASK-stugan som är en av kommunens äldsta

boningshus från början av 1700 talet. Stugan är med medel från länsstyrelsen inför denna sommar renoverad

enligt arbetsmetoder från 1700-talet. Det unika är också att inventarier  finns kvar i stugan.

Visning kl 13.00 samma dag. Vi har även utomhusgudstjänst kl 11.00 vid bystugan i Torsmo.