Translate

6 okt SPF Dans på Skeer

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

14-15 okt Smideshelg

SMIDESHELG
16-17 sept,14-15 okt kl 10-16
400 kr/dag inkl material
Info: Jonny Lysfoss tel 070-6601 186
Smedjan, Orsa Hembygdsgård