Translate

6 okt SPF Dans på Skeer

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

14-15 okt Yllebroderi på Hembygdsgården

YLLEBRODERI
14-15 okt kl 10-15
Avg: 300 kr/dag exkl material
Ledare och info: Jeanette Asperen 070-520 0018
Orsa Hembygdsgård