Translate

23-25 juni Dragway Tallhed

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

2 juli Prästhelg på Gammalgården i Fågelsjö

Prästhelg på Gammalgården i Fågelsjö

Plats:  Fågelsjö Gammelgård Fågelsjö Orsa Finnmark

Gudstjänst kl. 11.00 på söndag 2 juli i Fågelsjö kapell. Därefter festligheter och fika vid Gammelgården Café Bortomåa.
Kaffeservering, lotterier, underhållning. Prästrodd med salut.
Visning av gården kl. 15.00