Translate

29-30 april Smideshelg

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

20 maj Familjedag på Orsa Hembygdsgård

SLÖJD OM VÅREN
Familjedag den 20 maj kl 10-15
Vi slöjdar tillsammans, täljer, bakar, stickar, gör
mossarbeten, hugger slipsten m.m.
Orsa Hembygdgård