Translate

29-30 april Smideshelg

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

29-30 april Smideshelg

SMIDESHELG med handledning
29-30 april kl 10-16
400 kr/dag inkl material
Smedjan, Orsa Hembygdsgård
Ledare och info: Jonny Lysfoss tel 070-660 1186