Translate

29-30 april Smideshelg

Kalendariet

Här har vi höga ambitioner när det gäller att vara både aktuella och omfångsrika. Orsa har ett kolossalt utbud av aktiviteter och attraktioner. Som det anstår en väsentligt större ort vilket vi inte vill missa möjligheten att presentera kortfattat, enkelt och aktuellt för dig. Med reservation för ändringar.

Har du tips på kommande aktiviteter? Ring 0708-176 306 eller maila.

29 maj Orsa Kommunfullmäktige sammanträder

Orsa kommunfullmäktige sammanträder följande datum under våren 2017
• Måndag 6 februari kl. 19.00
• Måndag 27 mars kl. 19.00
• Måndag 29 maj kl. 19.00
Plats: Kommunhuset, Orsa
Ärenden enligt anslagen och utsänd
föredragningslista.
Direktsändning genom Orsa Närradio
(91,3 och 107,2 MHz) och webbradio
via
www.orsa.se
.