Translate

28 okt Längdpremiär

 

Naturvård på våra ängar

NATURVÅRD
Var med och städa och röja våra örtesrika ängar!
Lördag 13 maj
Frisks äng, Bjus
Lördag 20 maj
Grafskänget,
Skattungbyn
Lördag 3 juni
Hällbergs fäbodar
med Gökotta
Vi samlas kl. 09.00 på resp. äng
_______________________________
ALLMOGEÅKERN BRANTUDDEN
Var med på vårbruket!
Vi sår våra grödor
lör 27 maj kl. 09.00
Kontakt:
Roland Öjeskog
070-245 53 75.
Håkan Rundström
070-665 13 85.
Välkommen på våra aktiviteter, även om du inte är medlem
Naturskyddsföreningen Orsa
.