Translate

16 dec Julbord med Putte and the pikes

 

Naturvård på våra ängar

NATURVÅRD
Var med och städa och röja våra örtesrika ängar!
Lördag 13 maj
Frisks äng, Bjus
Lördag 20 maj
Grafskänget,
Skattungbyn
Lördag 3 juni
Hällbergs fäbodar
med Gökotta
Vi samlas kl. 09.00 på resp. äng
_______________________________
ALLMOGEÅKERN BRANTUDDEN
Var med på vårbruket!
Vi sår våra grödor
lör 27 maj kl. 09.00
Kontakt:
Roland Öjeskog
070-245 53 75.
Håkan Rundström
070-665 13 85.
Välkommen på våra aktiviteter, även om du inte är medlem
Naturskyddsföreningen Orsa
.